Governant/a | Hotel

Habilitats:


Organitzar els recursos necessaris per prestar el servei de pisos, organitzar la neteja i supervisar el funcionament correcte de les instal·lacions a les habitacions i àrees comunes.

Gestionar l'equip humà compost per cambrers de pisos, sota la tutela del cap d'allotjament.

Formar el seu equip en les rutines de treball i gestionar els temps de treball.

Supervisar els processos de neteja i condicionament d'habitacions i àrees comunes.

Programar, a partir del pla general de manteniment, les accions que cal fer per reparar les instal·lacions i el mobiliari.Actituds:


Inciativa

Flexibilitat

Treb. equip

Organització

Orientació clientIdiomes:


Català nivell Alt

Castellà nivell AltConeixements informàtics:


  • Office


Altres dades d'interés:

Feina estable. 45 dies vacances/any Torn intensiu matins

Contacte

c/ Migdia, 40
1r 2a
17002 Girona
info@hostaljobs.com
de dilluns a divendres
de 9h a 18h
gratuït Les Casernes